كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
لیست اعضای محترم هیئت علمی گروه علوم پایه

گروه علوم پایه
1
آقای بهزاد امرائی
زیست شناسی
32727995
2
آقای سید محمد جعفر اصفهانی
کشاورزی
32727998
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما