دانشجوی گرامی جهت اطلاع از  برنامه کلاسی خود به دو روش می توانید اقدام کنید:
  • اخذ گزارش 101 تا پایان زمان حذف و اضافه و گزارش 423 از سیستم جامع گلستان پس از قطعی شدن انتخاب واحد باپرداخت کامل شهریه(تسویه حساب).
  • استفاده از فایل اکسل برنامه کلاسی با کمک ابزارهای فیلتر اکسل (داشتن نام استاد - نام درس - کد درس)
  • استفاده از سیستم سهبا به آدرس http://sahba.pnu.ac.ir/sahba/
توجه : فایل اکسل برنامه در آغاز هر ترم توسط آموزش از سیستم گلستان استخراج شده و برای اطلاع از دروس جبرانی باید به زیرپورتال مرکز و یا اطلاعیه های بورد مرکز مراجعه فرمایید.

فايلها
115-ferdows www.xlsx 43.607 KB
1