مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت کار مرکز مشاوره دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سه شنبه 13-8  و  19-14
چهارشنبه  13-8 و 19-14
پنجشنبه  13-8

جهت تعیین وقت به کتابخانه دانشگاه مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر