مهم
10 آذر روز فردوس بر همه اساتید ، کارکنان و دانشجویان گرامی باد - دعوت به جشن

قابل توجه دانشجویان محترم
کلیه دانشجویان می توانند در جشن بزرگ روز فردوس ساعت 18 در سالن لاله های سرخ شرکت کنند.

روابط عمومی دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر