آرم
ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه پیام نور مرکز فردوس خدمات آزمایشگاهی مربوط به رشته های زیست شناسی و کشاورزی انجام می پذیرد.

لطفاً جهت هماهنگی با شماره تلفن 05632727997 تماس بگیرید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر