رشته های دایر در دانشگاه پیام نورمرکز فردوس
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه پیـام نور مرکز فردوس
رشته های دوره کارشناسی (پذیرش از طریق آزمون سراسری و بدون آزمون)
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی صنایع
صنایع دستی
مهندسی کشاورزی(مدیریت و آبادانی روستا)
مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
زیست شناسی (عمومی)
زیست شناسی (گیاهی)
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم اجتماعی (پژوهشگری)
راهنمایی و مشاوره
علوم تربیتی(مدیریت و برنامه رزی آموزشی)
علوم تربیتی(آ.پ.پش دبستانی و دبستانی)
ژئوموروفولوژی
علوم سیاسی
حقوق
حسابداری
روانشناسی عمومی
الهیات(علوم قرآن و حدیث)
الهیات (فقه و مبانی حقوق)
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مترجمی زبان انگلیسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم ورزشی – گرایش علوم زیستی
هنر اسلامی (نگارگری)

رشته های دوره کارشناسی ارشد (پذیرش از طریق آزمون سراسری و فراگیر)

-         جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آمایش شهری)
-         روانشناسی عمومی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما