لیست اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
 
 گروه علوم انسانی
ردیف
نام ونام خانوادگی
گروه مربوطه
شماره تلفن
1
جناب آقای مهدی اخگری
جغرافیا
32727995
2
سرکار خانم دکتر خدیجه اعراب شیبانی
روانشناسی
-
3
سرکار خانم صدیقه سادات حجتی
تربیت بدنی
32727996
4
سرکار خانم مژگان حمیدی بیناباج
مدیریت
32727996
5
جناب آقای جواد خزاعی
علوم اقتصادی
-
6
جناب آقای دکتر مهدی رشیدی
مدیریت
32721800
7
سرکار خانم فردوس صابر ماهانی
حقوق
32727996
8
جناب آقای دکتر رستم صابری فر
جغرافیا
32727995
9
سرکار خانم معصومه سادات مالدار سرپل
حسابداری
-
10
جناب آقای محمد مشکی حسن آباد
علوم تربیتی
32727997
 
گروه علوم پایه
1
آقای بهزاد امرائی
زیست شناسی
32727995
2
آقای سید محمد جعفر اصفهانی
کشاورزی
32727998
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما