اطلاعیه
اطلاعیه مهم درخصوص نحوه اخذ دروس معارفی عمومی

قابل توجه کلیه دانشجویان

در خصوص اخذ دروس معارف اسلامی عمومی

دانشجویان محترم جهت اخذ دروس عمومی معارفی ترتیبی اتخاذ نمایند که در هر نیمسال یک درس معارفی گذرانده شود. فقط دانشجویان ترم آخر که برای آنها تنها 24 واحد باقی مانده است ، می توانند در ترم آخر حداکثر 3 عنوان درسی معارفی را بگذرانند.

دروس معارفی در نیمسال تابستان فقط با شرکت در طرح ضیافت قابل انجام است و بصورت انتخاب واحد انجام نمی شود.

لیست دروس عمومی معارفی:
—---------------------------------------
اندیشه اسلامی
اندیشه اسلامی2
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
تفسیر موضوعی قرآن کریم
دانش خانواده و جمعیت
انقلاب اسلامی ایران ( یا آشنایی با قانون اساسی      یا  اندیشه سیاسی امام خمینی)
آیین زندگی ( یا فلسفه اخلاق   یا اخلاق کاربردی)
@ferpnu

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر