اخبار
1401/11/8 شنبه
برگزاری مجدد آزمون های پایان ترم دروس عمومی
برگزاری مجدد آزمون های پایان ترم دروس عمومی ترم 4011

.

برگزاری مجدد آزمون های پایان ترم دروس عمومی  ترم 4011
با توجه به اعتراض برخی از دانشجویان در خصوص آزمون های پایان ترم دروس عمومی در سامانه ی سما، بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه، جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجویان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوری دروس عمومی مطابق با جدول فوق و موارد ذیل انجام شود :
آزمون های مجدد دروس عمومی صرفا حضوری میباشد.
شرکت در آزمون مجدد الزامی نبوده و اختیاری است.
دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری دروس عمومی میباشند ، ضرورری است از تاریخ 8 لغایت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض خود از  مسیر ذیل اقدام نمایند :
پیشخوان 👈ارائه درخواست های آموزشی 👈نوع درخواست : ثبت اعتراض به سوالات امتحانی 👈 انتخاب کد درس 👈ترم تحصیلی 👈و ثبت توضیح : “درخواست آزمون مجدد
دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری میباشند در قسمت توضیحات سامانه صرفا عبارت “ درخواست آزمون مجدد” را ثبت نمایند.
نکته مهم : فقط به دانشجویان معترضی که در فاصله زمانی 8 تا 12 بهمن تقاضای آزمون نموده اند ،امکان شرکت در آزمون داده خواهد شد.
✅❌نکته بسیار مهم : به محض ثبت اعتراض توسط دانشجو در پیشخوان در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن ، نمره اول حذف و نمره آزمون مجدد در سامانه جایگزین خواهد شد.
✅❌در صورتیکه دانشجو نسبت به ثبت اعتراض اقدام نموده ولی در آزمون مجدد شرکت ننماید به جای نمره اول برای دانشجو غیبت ثبت خواهد شد.
محل برگزاری آزمون دانشجو مرکز ثبت شده در کارت آزمون 4011 میباشد.
.......................................................................................................................

جدول زمانبندی آزمون مجدد دروس عمومی به شرح ذیل می باشد.
 
فايل هاي مربوطه :
برنامه عمومي مجدد.jpg110.066 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر