اخبار
1401/12/6 شنبه
گزارش تصویری برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
گزارش تصویری برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه های شهرستان فردوس به میزبانی دانشگاه پیام نر مرکز فردوس

.

به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
 برگزاری اولین دوره مسابقات‌ ورزشی کارکنان دانشگاه های شهرستان فردوس به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس در رشته های ورزشی تنیس روی میز- دارت و فوتبال دستی در دو گروه آقایان و خواهران برگزار شد.
که در این مسابقات در قسمت آقایان در رشته ورزشی تنیس روی میز: آقای مدبر از (دانشگاه آزاد-مقام اول) و آقای جوشنی از(دانشگاه پیروزان-مقام دوم) و آقای سیدزاد از (دانشکده پیراپزشکی-مقام سوم) را کسب کردند.
و در رشته ورزشی دارت: آقای پزنده از (دانشگاه پیام نور- مقام اول)- آقای طالب زاده از(دانشگاه پیروزان- مقام دوم) و آقای رضوانی از (دانشگاه فنی و مهندسی مقام سوم)را کسب کردند.
و در رشته ورزشی فوتبال دستی: آقایان احسانی و رجب پوراز(دانشکده پیراپزشکی-مقام اول) و آقایان علیزاده و شهریاری از(دانشگاه فرهنگیان -مقام دوم) و آقایان پزنده و شریفی از(دانشگاه پیام نور-مقام سوم) را کسب کردند.
و در قسمت خواهران: سرکار خانم عابدینی از(دانشگاه پیام نور-مقام اول) و سرکار خانم رمضانی از(دانشکده پیراپزشکی-مقام دوم)و سرکار خانم عتیقی از(دانشگاه فنی و مهندسی-مقام سوم) را کسب کردند

 (امورتربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه پیام‌ نورمرکز فردوس)
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر