اخبار
1402/2/9 شنبهقابل توجه دانشجویان محترمی که متقاضی جابجایی محل آزمون پایان ترم خود هستند..
فرصت استثنایی برای تمامی دانشجویان پیام نور سراسر کشور..
قابل توجه دانشجویان محترمی که متقاضی جابجایی محل آزمون پایان ترم خود هستند..

.

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ  1402/02/08 الي 1402/02/16 از مسير زير اقدام نماييد:
ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون
توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از  پرداخت بدهي شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .
توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.
توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.
توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد...

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر